Vedligeholdelse og opdatering

Førstehjælp
Vi anbefaler, at du vedligeholder dine førstehjælpskompetencer hver 24. måned. Vi tilbyder to opdateringsuddannelser:
 • Opdatering ved hjertestop
  • Vedligeholder og opdaterer kompetence i bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.
 • Opdatering livreddende førstehjælp
  • Opdaterer og vedligeholder basisuddannelsen 'Førstehjælp ved Ulykker' samt kompetence i forhold til førstehjælpens hovedpunkter, blødninger, forbrændinger, forgiftninger og ætsninger. Uddannelsen vedligeholder endvidere kompetencerne fra 'Uddannelsesniveau minimum' i den hidtidige modulbaserede struktur.

Efter at have gennemført "Opdatering ved hjertestop", kan du:

 • agere ud fra tidligere lært kompetence og kan, både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning.
 • anvende en hjertestarter, hvor det er relevant for førstehjælpen.
 • yde førstehjælp ved symptomer på blodprop i hjertet samt symptomer på tilstanden slagtilfælde.

Gennemfører du ”Opdatering livreddende førstehjælp”, kan du:

 • agere ud fra tidligere indlært kompetence i førstehjælp, og kan håndtere førstehjælpssituationer ud fra førstehjælpens hovedpunkter.
 • udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i luftvejene og bevidsthedspåvirkning.
 • yde relevant førstehjælp til en tilskadekommen med: en livstruende blødning og tegn på kredsløbssvigt/shock, livstruende forbrændinger samt kan udføre førstehjælp i situationer med forgiftning og/eller ætsninger.
 • som det første i førstehjælpssituationer, sikre situationen og kan nødflytte til tilskadekommen der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • yde psykisk førstehjælp i de første minutter.
Kurset gennemføres primært med virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.
Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
Kursets varighed: 3 timer
Der må maksimalt være 16 deltagere på et hold.