Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning i skoler, børnehaver etc.

Indhent tilladelse

Før overnatning må finde sted på skoler, i børnehaver, sportshaller og andre institutioner m.m. skal der indhentes tilladelse fra brandmyndigheden.
Tilladelse gives med baggrund i “Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.”, kapitel 11, som omhandler midlertidige overnatningssteder.

Ansøgningen

Ansøgningen skal altid vedhæftes en tegning over bygningen, som tydeligt viser soverummets placering i bygningen, og flugtveje helt til terræn i det fri.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være brandmyndigheden i hænde senest 7 hverdage, FØR første overnatning skal finde sted.

Behandling af persondata

I forbindelse med din anmodning om midlertidig overnatning angiver du en række informationer herunder persondata om dig selv og andre.

Disse persondata er omfattet af EU-persondataforordningens og persondatabeskyttelseslovens regler om almindelige data. Det er nødvendigt at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen.

Vi indhenter normalt ikke data ud over dem, du selv indtaster i vores selvbetjeningsløsning. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her.
Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem. Senere overføres sagen sammen med resten af vores arkiv til Statens Arkiver jf. Arkivlovens bestemmelser.

OVERNATNINGSSTED

* skal udfyldes

ANSVARLIG FOR OVERNATNINGEN

* skal udfyldes

Yderligere information

* skal udfyldes
VEDHÆFT TEGNING*
VEDHÆFT EVT. ANDEN TEGNING