Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning

Sådan forholder I jer ved midlertidig overnatning på skoler, i institutioner, i sportshaller eller forsamlingshuse/festsale.

Midlertidig overnatning skal meddeles Frederiksborg Brand & Redning senest 14 dage før første overnatningsdøgn.

Vær opmærksom på at I, i visse tilfælde, skal have byggemyndighedernes tilladelse for at overnatte midlertidigt,
her skal ansøgningen indsendes senest 4 uger før første overnatningsdøgn.

Meddelelse om midlertidig overnatning

Er følgende krav opfyldt, er det ikke nødvendigt med en tilladelse til midlertidig overnatning hos de kommunale byggemyndigheder.

 • Længden på overnatningen overskrider ikke 7 døgn
 • Overnatningen omfatter mindre end 150 personer i alt
 • Der overnatter mindre end 50 personer i hvert lokale

  I skal være opmærksomme på, at der ikke må overnatte flere i lokalet, end lokalet er godkendt til.

  • Driftsjournal
  • Ordensregler til forebyggelse af brand
  • Brand- og evakueringsinstruks

  Disse skal også være ophængt synligt i overnatningslokalet

   

  Tilladelse til midlertidig overnatning

  Der skal senest 4 uger før første overnatningsdøgn søges tilladelse til midlertidig overnatning hos den kommunale byggemyndighed når et eller flere af følgende faktorer gør sig gældende:

  • Længden af overnatningen overskrider 7 døgn
  • Der skal overnatte flere end 50 personer i et lokale
   I dette tilfælde skal der udfærdiges en belægningsplan – se eksempel på belægningsplan hér 
  • Overnatningen omfatter flere end 150 personer i alt

  Ansøgningen vedhæftes følgende dokumenter i PDF-format:

  • Fuldmagt/tilladelse fra bygningsejer/-bestyrer
  • Driftsjournal*
  • Belægningsplan*
  • Ordensregler til forebyggelse af brand*
  • Brand- og evakueringsinstruks*
  *Disse skal også være ophængt synligt i overnatningslokalet

  Ansøgning sendes til den kommune, hvor overnatning finder sted:

  HUSK at informer Frederiksborg Brand & Redning, når der er givet tilladelse fra kommunen.

  Reglerne for midlertidig overnatning findes i Bygningsreglementet (BR18) kapitel 1, §6g og skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 5.

  Er du i tvivl, så kontakt os endelig på beredskab@fbbr.dk eller på telefon 4737 6100  Behandling af persondata

  I forbindelse med din meddelelse om midlertidig overnatning angiver du en række informationer herunder persondata om dig selv og andre.

  Disse persondata er omfattet af EU-persondataforordningens og persondatabeskyttelseslovens regler om almindelige data. Det er nødvendigt at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen.

  Vi indhenter normalt ikke data ud over dem, du selv indtaster i vores selvbetjeningsløsning. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her.

  Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem. Senere overføres sagen sammen med resten af vores arkiv til Statens Arkiver jf. Arkivlovens bestemmelser.

  OVERNATNINGSSTED

  * skal udfyldes
  Sover der 50 eller flere i samme rum?:
     

  ANSVARLIG FOR OVERNATNINGEN

  * skal udfyldes

  Yderligere information

  * skal udfyldes
  VEDHÆFT TEGNING*
  VEDHÆFT BELÆGNINGSPLAN
  VEDHÆFT DRIFTPLAN*