Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning i skoler, børnehaver etc.

Indhent tilladelse

Før overnatning må finde sted på skoler, i børnehaver, sportshaller og andre institutioner m.m. skal der indhentes tilladelse fra brandmyndigheden.
Tilladelse gives med baggrund i “Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.”, kapitel 11, som omhandler midlertidige overnatningssteder.

Ansøgningen

Ansøgningen skal altid vedhæftes en tegning over bygningen, som tydeligt viser soverummets placering i bygningen, og flugtveje helt til terræn i det fri.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være brandmyndigheden i hænde senest 7 hverdage, FØR første overnatning skal finde sted.

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med din anmodning om midlertidig overnatning angiver du en række informationer om dig selv. Vi indhenter i udgangspunktet ikke data ud over dem, du selv indtaster i vores selvbetjeningsløsning. Du har altid ret til at få at vide, om og hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning.

Når vi behandler personlige oplysninger om dig, er det kun personer, der skal behandle din sag, der har adgang til dine personoplysninger. Dine oplysninger gemmes i første omgang sammen med din ansøgning, indtil afholdelsen af arrangementet. Herefter journaliseres din ansøgning med oplysningerne og gemmes dermed i vores interne system. Du kan altid kontakte os for at få oplyst helt præcist, hvorledes dine oplysninger vil blive gemt i forbindelse med din sagsbehandling.

OVERNATNINGSSTED

* skal udfyldes

ANSVARLIG FOR OVERNATNINGEN

* skal udfyldes

Yderligere information

* skal udfyldes
VEDHÆFT TEGNING*
VEDHÆFT EVT. ANDEN TEGNING