Førstehjælp i børnehøjde

Førstehjælp i børnehøjde


Kurset er udviklet af  Frederiksborg Brand & Redning, og fokuserer på at introducerevores yngre borgere til konceptet førstehjælp og brandsikkerhed. Kurset henvender sig til børn i alderen lige omkring før og efter skolestart ca. 4-6 år.
Kurset har dels til hensigt at introducere børnene til en række førstehjælps- og brandsikkerhedsrelaterede dele, og dels at give dem en god oplevelse og positive associationer, der senere i deres liv skal danne grundlag for en lettere tilgang til førstehjælp og brandsikkerhed.
Kurset er ideelt set inddelt i tre faser, hvor institutionen selvstændigt står for første og tredje fase efterfulgt af en evaluering.
Første fase: Forud for kurset er det fordelagtigt, hvis institutionen, laver et forløb, hvor de introducerer børnene for konceptet at gøre gode gerninger eller noget tilsvarende, der relaterer til at hjælpe andre, hvilket meget hurtigt kan kædes sammen med førstehjælpsdelen, som vil blive introduceret under anden fase. Hvis institutionen ønsker det, kan Frederiksborg Brand & Redning fremsende en forløbsbeskrivelse til direkte anvendelse eller inspiration.
Anden fase: Selve kurset, der afholdes på brandstationen eller i institutionen, består som beskrevet herunder af elementer, der introducerer børnene for nogle basale førstehjælpskundskaber og en brandsikkerhedsmæssig viden. Herunder vil der være elementer, der kan tilvælges efter aftale. Dette er afhængig af, om institutionen ønsker at arbejde med førstehjælpen før og efter kurset.
Tredje fase: Efter kurset anbefaler vi, at institutionen følger op på og gentager elementer fra kurset. Beskrivelser af disse aktiviteter kan udleveres af kursusstedet, såfremt institutionen ønsker at gøre brug af dette.
Kurset afholdes med 2 instruktører og har en varighed af ca. to timer.