Drift og vedligehold ABA

Drift og vedligehold ABA
Vi har tilrettelagt et særligt brugerkursus for anlægsejere/-brugere og de personer, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af automatiske brandalarmeringsanlæg.
Automatiske brandalarmeringsanlæg er årsag til mange blinde alarmer, hvor brandvæsenet kører forgæves. Med dette kursus skulle din institution/virksomhed gerne kunne nedsætte antallet af blinde alarmer.

På kurset kommer vi blandt andet omkring

  • hvordan en brand opstår
  • hvorfor der etableres brandsikringsanlæg
  • hvilke typer detektorer der findes
  • hvorfor ajourførte orienteringsplaner er vigtige
  • hvilket ansvar og hvilke pligter anlægsejer og det driftsansvarlige personale har
  • Undervisningen tager udgangspunkt i DBI Retningslinje 005, Automatiske Brandsikringsanlæg
Kontakt beredskabet for information om kommende kurser.
Selve kurset varer 3 timer.