Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen er dem, der varetager forvaltningen af redningsberedskabet. Beredskabet er en væsentlig organisation i en kommune. Det er derfor fastsat i beredskabsloven, at redningsberedskabet skal have en central forankring i den kommunale organisation.
Kommissionen består af borgmestrene for vores fem ejerkommuner, politidirektørembedet, en frivillig valgt af og blandt de frivillige og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne i Frederiksborg Brand & Redning.
2021

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE 8. marts 2021

HENT
2020

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE
7. april 2020

HENT

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE 5. maj 2020

HENT

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE 22. juni 2020

HENT

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE 7. december 2020

HENT
2019

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE
25. april 2019

HENT

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE
3. oktober 2019

HENT
2018

Referat Beredskabskommissionsmøde
26. april 2018

HENT

Referat BEREDSKABSKOMMISSIONSMØDE
27. november 2018

HENT
2017

Referat Beredskabskommissionsmøde
7. december 2017 åben dagsorden

HENT

Referat Beredskabskommissionsmøde
28. september 2017

HENT

Referat Beredskabskommissionsmøde
25. april 2017

HENT
2016

Referat Beredskabskommissionsmøde
17. marts 2016

HENT

Bilag Beredskabskommissionsmøde
17. marts 2016

HENT

Referat Beredskabskommissionsmøde
4. maj 2016

HENT

Referat Beredskabskommissionsmøde
13. oktober 2016

HENT