Større arrangementer

Mindre indendørs arrangementer i dertil egnede lokaler skal ikke anmeldes.
Forsamlingslokaler beregnet til mere end 150 personer er dog underlagt Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler m.m.
Nye pladsfordelingsplaner, der kræver godkendelse af brandmyndigheden sendes til beredskabet pr. email eller post.
Særlig udsmykning af lokaler og afholdelse af særlige arrangementer, f.eks. udstillinger, messer og lignende kræver tilladelse fra beredskabet i hvert enkelt tilfælde – også hvis der er tale om en tidligere godkendt pladsfordelingsplan/standplan.
Ansøgninger vedrørende transportable telte og konstruktioner, camping-, festival- og salgsområder sendes til den kommune, hvor arrangementet afholdes og vil blive behandlet efter bestemmelser i Bygningsreglementet.