School Emergency

School Emergency

Andet transnationale møde i projektet School Emergency

fra d. 9.-11. april, mødtes de syv partnerorganisationer i School Emergency projekt i Tallinn (Estland) til andet transnationale møde.
Den første dag af mødet begyndte med en varm velkomst fra Mr. Taunus Suurkivi, vicegeneraldirektør for Estonian Rescue Board. Dernæst foretog projektpartnerne en evaluering af e-learning-indhold udviklet hidtil og revideret retningslinjerne for det næste projekt aktivitet, afprøvning af e-learning platform med primære og sekundære skolelærere og elever fra fire lande: Danmark, Spanien, Estland og Litauen.
Det næste projekt møde vil finde sted i Vilnius (Litauen) i januar 2020. Under mødet i Vilnius, vil projektpartnerne evaluere testresultaterne og definerer de forbedringer der skal implementeres på e-læringsplatform inden den endelige udgivelse.
Initiativet til dette tværsektorielle og Europæiske partnerskab er et initiativ fra Frederiksborg Brand og redning (Danmark) i samarbejde med Alcala de Guadaira redningsberedskab (Spanien), estisk Rescue Board (Estland), Vilnius, Afdelingen for civilbeskyttelse (Litauen), Vilniaus "geni" skole (Litauen), Gaia Hariduse følte (Estland), og high school professor Tierno Galván (Spanien). School Emergency projektet medfinansieres af Erasmus + Program for Den Europæiske Union.
Yderligere oplysninger www.schoolemergency.eu

En succesfuld start for projektet School Emergency

Det første tværnationale møde om School Emergency foregik fra d. 7. - 9. november. Projektets syv partnerorganisationer mødtes i Alcalá de Guadíra (Spanien).
Projektets formål er at udvikle den første e-læringsplatform til grundskole- og gymnasielærere samt studerende, om hvordan man skal reagere på de nødsituationer der med størst sandsynlighed kan forekomme på EU-skoler: førstehjælp, brand, terrortrussel, jordskælv og giftige-skyer. De fire nødsituationerne er blevet udvalgt på baggrund af resultaterne fra den tværnationale undersøgelse, som partnerne gennemførte mellem oktober 2017 og januar 2018. Resultaterne viste, at 22,36% af lærerne og 33,37% af eleverne ikke har modtaget nogen uddannelse i håndtering af disse nødsituationer. For 41,46% af lærerne og 47,19% af de studerende, der har modtaget uddannelse, var denne ikke tilstrækkelig. Dette skyldes at uddannelsen var begrænset til evakuering i tilfælde af brand (87,75% lærere, 94,18% studerende) og at uddannelsen var for kort (mindre end 3 timer for 62,53% af lærerne og mindre end 1 time for 58,43% af eleverne).
Projektets første dag indledtes med en hjertelig velkomst fra rådsformand Germán Terrón fra byrådet Alcalá de Guadaíra. Velkomsten blev efterfulgt af en introduktion til baggrunden for projektet, der blev præsenteret af Kim Lintrup, Beredskabsdirektør for Frederiksborg Brand & Redningstjeneste og Marcelino Sancho, brandmand i Alcalá de Guadaíra.
Partnerne brugte dette første projektmøde til at sikre et solidt fundament for projektets videre arbejde. De arbejdede især med retningslinjerne for udviklingen af uddannelsesindholdet og udgivelsen af uddannelsesindholdet på e-learning platformen.
Det næste skridt er, at færdiggøre udviklingen af læringsplatformens indhold inden næste projektmøde, som planmæssigt afholdes til april 2019. Dette tvær- sektorielle og europæiske partnerskab er et initiativ fra Frederiksborg Brand & Redning (Danmark) i samarbejde med Alcala de Guadaira brand- og redningstjeneste (Spanien), Estlands redningsråd (Estland), Vilnius afdeling for civilbeskyttelse (Litauen) , Vilniaus "Genio" skolen (Litauen), Gaia Hariduse Selts (Estland) og profesor Tierno Galván gymnasium (Spanien). Skolernes nødprojekt medfinansieres af Erasmus+ programmet for Den Europæiske Union.
Se SchoolEmergency projektets hjemmeside her.