School Emergency

School Emergency

Lancering torsdag d. 24. september 2020

E-læring om beredskabsplanlægning for lærere

SCHOOL EMERGENCY TAGER UDGANGSPUNKT I SKOLERS BEHOV OG ØNSKER, FOR AT SIKRE LÆRERE OG ELEVERS VIDEN OM TERROR, BRAND, FARLIG RØG, FØRSTEHJÆLP OG JORDSKÆLV.

Frederiksborg Brand & Redning lancerer en ny og gratis e-læringsplatform, School Emergency. Derfor inviteres du til lancering af platformen, der kan ruste beredskabsparatheden hos dig og dine
elever. Du får også mulighed for at eksperimentere med værktøjet og få inspiration til, hvordan det kan anvendes.
Lanceringen foregår d. 24/09 2020 fra kl. 10.00 til 15.00 på brandstationen, Løgismose 3, 3600 Frederikssund.
Deltagelse er gratis, og der serveres te/kaffe og frokost. Hvis der er særlige madforhold, der gør sig gældende bedes dette meddeles ved tilmelding.

Tilmeld dig allerede i dag på rllil@fbbr.dk da vi har et begrænset antal pladser. Ved tilmeldingen bedes du oplyse dit fulde navn, din organisation og stilling.

Program:
- Præsentation af projektet
- Præsentation af Erasmus+ programmet
- Præsentation af e-læringsplatformen
- Workshop om konkrete værktøjer
- Evaluering af dagen

Stort internationalt School Emergency Projektmøde på vej til FBBR

I slutningen af januar deltog Frederiksborg Brand og Redning i sit tredje School Emergency projekt møde i Vilnius Litauen, sammen med 6 andre samarbejdspartnere for Europa.
Projektets formål er at udvikle den første e-learning platform, der skal hjælpe folkeskolelærer og elever med at kunne handle effektivt under farlige hændelser, som europæiske skoler kan udsættes for. Sådanne hændelser indbefatter alt fra at kunne udøve livreddende førstehjælp, evakuere elever sikkert ud af brændende bygninger, til en optimal håndtering af terror trusler, jordskælv og giftige røgskyer.
Hændelserne er nøje udvalgt gennem et stort studie fortaget af de 7 internationale partner fra School Emergency projektet. Resultaterne af studiet understregede projektets vigtighed for de europæiske skolebørns sikkerhed. 22.% af alle folkeskolelærer samt hver tredje elev på tværs af de europæiske lande, er ikke trænet i at reagere korrekt ved nogen af de overnævnte nødsituationer. Yderligere viste resultaterne at næsten halvdelen af alle de lærer og elever som havde modtaget træning, var utilstrækkelig trænet i evakuering ved brand, og slet ikke trænet i nogle af de andre hændelser.
Projektmøde i januar blev skudt i gang med en varm velkomst af Sandra Norbutaite, Chef af Vilinus Civil Protection. Herefter præsenterede projektparterne fra henholdsvis Danmark, Spanien, Estland, og Litauen testresultaterne fra e-larning platformen.
Det næste projektmøde for School Emergency vil finde sted Maj 2020 hos Frederiksborg Brand og redning i Hillerød. Her vil den endelige version af platformen blive evalueret, samt planen for at markedsføre den.
Frederiksborg Brand og Redning har med sit initiativ fået opbygget et stærkt og værdifuldt europæisk samarbejde, der har fokuseret på skolebørns- og folkeskolelærerenes sikkerhed i Europa. En stor tak skal derfor rettes til følgende samarbejdspartnere; spanske brandvæsen Alcala de Guadaira fire and rescue service, Estlands Rescue Board, Litauens Vilinius Division of civil protection, Vilniaus "Genio”school, Estlands Gaia Hariduse Selts, og den spanske highschool professor Tjerno Galván.
Projektet er blevet sponsoreret af Erasmus+ programmet fra EU.
Yderligere oplysninger www.schoolemergency.eu

Andet transnationale møde i projektet School Emergency

fra d. 9.-11. april, mødtes de syv partnerorganisationer i School Emergency projekt i Tallinn (Estland) til andet transnationale møde.
Den første dag af mødet begyndte med en varm velkomst fra Mr. Taunus Suurkivi, vicegeneraldirektør for Estonian Rescue Board. Dernæst foretog projektpartnerne en evaluering af e-learning-indhold udviklet hidtil og revideret retningslinjerne for det næste projekt aktivitet, afprøvning af e-learning platform med primære og sekundære skolelærere og elever fra fire lande: Danmark, Spanien, Estland og Litauen.
Det næste projekt møde vil finde sted i Vilnius (Litauen) i januar 2020. Under mødet i Vilnius, vil projektpartnerne evaluere testresultaterne og definerer de forbedringer der skal implementeres på e-læringsplatform inden den endelige udgivelse.
Initiativet til dette tværsektorielle og Europæiske partnerskab er et initiativ fra Frederiksborg Brand og redning (Danmark) i samarbejde med Alcala de Guadaira redningsberedskab (Spanien), estisk Rescue Board (Estland), Vilnius, Afdelingen for civilbeskyttelse (Litauen), Vilniaus "geni" skole (Litauen), Gaia Hariduse følte (Estland), og high school professor Tierno Galván (Spanien). School Emergency projektet medfinansieres af Erasmus + Program for Den Europæiske Union.
Yderligere oplysninger www.schoolemergency.eu

En succesfuld start for projektet School Emergency

Det første tværnationale møde om School Emergency foregik fra d. 7. - 9. november. Projektets syv partnerorganisationer mødtes i Alcalá de Guadíra (Spanien).
Projektets formål er at udvikle den første e-læringsplatform til grundskole- og gymnasielærere samt studerende, om hvordan man skal reagere på de nødsituationer der med størst sandsynlighed kan forekomme på EU-skoler: førstehjælp, brand, terrortrussel, jordskælv og giftige-skyer. De fire nødsituationerne er blevet udvalgt på baggrund af resultaterne fra den tværnationale undersøgelse, som partnerne gennemførte mellem oktober 2017 og januar 2018. Resultaterne viste, at 22,36% af lærerne og 33,37% af eleverne ikke har modtaget nogen uddannelse i håndtering af disse nødsituationer. For 41,46% af lærerne og 47,19% af de studerende, der har modtaget uddannelse, var denne ikke tilstrækkelig. Dette skyldes at uddannelsen var begrænset til evakuering i tilfælde af brand (87,75% lærere, 94,18% studerende) og at uddannelsen var for kort (mindre end 3 timer for 62,53% af lærerne og mindre end 1 time for 58,43% af eleverne).
Projektets første dag indledtes med en hjertelig velkomst fra rådsformand Germán Terrón fra byrådet Alcalá de Guadaíra. Velkomsten blev efterfulgt af en introduktion til baggrunden for projektet, der blev præsenteret af Kim Lintrup, Beredskabsdirektør for Frederiksborg Brand & Redningstjeneste og Marcelino Sancho, brandmand i Alcalá de Guadaíra.
Partnerne brugte dette første projektmøde til at sikre et solidt fundament for projektets videre arbejde. De arbejdede især med retningslinjerne for udviklingen af uddannelsesindholdet og udgivelsen af uddannelsesindholdet på e-learning platformen.
Det næste skridt er, at færdiggøre udviklingen af læringsplatformens indhold inden næste projektmøde, som planmæssigt afholdes til april 2019. Dette tvær- sektorielle og europæiske partnerskab er et initiativ fra Frederiksborg Brand & Redning (Danmark) i samarbejde med Alcala de Guadaira brand- og redningstjeneste (Spanien), Estlands redningsråd (Estland), Vilnius afdeling for civilbeskyttelse (Litauen) , Vilniaus "Genio" skolen (Litauen), Gaia Hariduse Selts (Estland) og profesor Tierno Galván gymnasium (Spanien). Skolernes nødprojekt medfinansieres af Erasmus+ programmet for Den Europæiske Union.
Se SchoolEmergency projektets hjemmeside her.