Sankthansbål

Sankthansaften den 23. juni må du gerne brænde heksen af på bålet – det kræver ingen tilladelse, men du skal være forsigtig.
Der opstår dobbelt så mange brande på en Sankthansaften som på en normal aften og nat. For at sikre, at det kun er Sankthansbålet, der går op i røg sankthansaften, bør de vejledende afstande for afbrænding af Sankthansbål overholdes.
Sankthansbålet bør placeres
  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra brændbare markafgrøder
  • 200 meter fra stråtækte huse og andet let antændeligt materiale
Husk også at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i sankthansbålet inden afbrænding. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes
Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.
Brug kun haveaffald. Anvend aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald.
Sørg for, at alt materialet til bålet er så tørt som muligt
Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder.
Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne.
Du må ikke tænde ikke bålet, hvis der er hård vind (10,8 m/s) eller derover. Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor gerne brændebunken på afbrændingsdagen.
Brug en lang fakkel eller en ukrudtsbrænder for at nå ind til avispapiret og kvaset i kernen i bålet.
Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det.