Medborgerhjælp

Førstehjælp
Vi og Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Efter uddannelsen kan du:

 • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer som den almindelige medborger typisk kan opleve
 • handle hensigtsmæssigt ved sygdom og ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.
 • både selvstændigt og i samarbejde med andre, håndtere en voksen bevidstløs person, med og uden normal vejrtrækning, jf. ERC guidelines for basal genoplivning.
 • give relevant førstehjælp til en voksen person, der har fremmedlegemer i luftvejene

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Skab sikkerhed og stands ulykken
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp - herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp - råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp til akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp til akutte skader
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens hovedpunkter
Kurset gennemføres primært med virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.
Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
Kursets varighed: 7 timer
Der må maksimalt være 16 deltagere på et hold.