Vedligeholdelse og opdatering

Førstehjælp
Dette kursus henvender sig til eksempelvis uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer, der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.
Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og ulykker samt handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.

Efter uddannelsen kan du:

 • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
 • handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
 • give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
 • yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
 • yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Skab sikkerhed og stands ulykken
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning.
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
  • Knoglebrud
  • Ledskred
  • Forstuvninger
  • Brud på hofte og/eller bækken
 • Førstehjælp ved hovedskader
  • Hjernerystelse
  • Åbent og lukket kraniebrud
  • Blødning mellem hjerne og kranie
 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader
 • Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
  • blodprop/blødning i hjernen
  • sukkersyge
  • krampe/epilepsi
  • feberkrampe
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
  • astma,
  • kronisk bronkitis, KOL,
  • falsk strubehoste
  • alvorlig allergisk reaktion
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
  • blodprop i hjertet/hjertekrampe
  • sygdomme med akutte smerter i maveregionen
  • lettere besvimelse og dehydrering
 • Forbrændinger, forgiftninger og ætsninger
Kurset gennemføres primært med virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.
Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
Kursets varighed: 12 timer
Der må maksimalt være 16 deltagere på et hold.