Varmt arbejde

Hører din virksomhed til en af dem, der udfører varmt arbejde:

 • svejsning
 • lodning
 • vinkeslibning
 • tagdækning

 

eller arbejder med fredede eller bevaringsværdige bygninger?

 

Så er der faktisk krav fra forsikring, bygningsejer eller byggeherrer om kursus i at udfører Varmt Arbejde?

Dette kursus er derfor skræddersyet til jer.

 

Uforsigtighed ved varmt arbejde som tagdækning, svejsning, skæring eller vinkelslibning kan føre til store og ødelæggende brande.

Følger din virksomhed i praksis de regler og vejledninger, der gælder på området, kan I forebygge, at I ved et uheld bliver skyld i en stor brandulykke.

Kurset giver deltagerne færdigheder og indsigt i brandteknisk henseende, så antallet og omfanget af brande forårsaget af varmt arbejde reduceres.

Kursus i varmt arbejde findes i 2 varianter:

 • Indendørs (gnist)
 • Udendørs (tagdækning)

Varmt arbejde defineres blandt andet som arbejde med svejsning, skæring, lodning, vinkelslibning, tørring, opvarmning, tagdækning, ukrudtsbrænding og andre arbejder med varmeudviklende værktøj.

Indhold

 • Brandteori
 • Skader/årsager
 • Trykflasker
 • Håndslukningsredskaber
 • Forsikringsforhold og lovgivning

Entreprenører og arbejdsledere har i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø, blandt andet pligt til at instruerer egne håndværkere om brand risikoforhold og sikring mod brands opståen og udvikling.

En tilsidesættelse af de i Brandteknisk vejledning 10, del 1-3 angivne retningslinjer kan, såvel for dem der leder, som for dem der udfører arbejdet, medføre retsforfølgelse, enten efter brand bestemmelser eller efter beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, om almindelige påbud om forsigtighed med ild, lys mv.

Der skal i denne forbindelse specielt henvises til Beredskabsloven § 7

 

Hvem henvender kurset sig til:

Faglærte og ufaglærte tagdækkere eller jern- og metalarbejdere, samt andre personer der beskæftiger sig med varmt arbejde.

 

Kursets Varighed: 8 timer

 

Lokalitet:   På vores Uddannelsescenter eller hos jer.

 

Ønskes der et nordisk certifikat skal dette oplyses ved bestilling af kursus.

 

Kurset afholdes på dansk, men kan også afholdes på Engelsk, dette skal oplyses ved bestilling.

 

Tilmelding til kursus: Via hjemmeside eller på mail kursus@fbbr.dk

 

 

FBBR benytter kun uddannede Instruktører.

Vores Instruktører følger vedligeholdelsesuddannelserne og derudover så gør de alle tjeneste indenfor enten Ambulance eller Brand og redning.

Dette er kursistens garanti for, at der altid står en Instruktør foran en, som har

professionel erfaring med det der undervises i.

 

 

FBBR Kursusafdeling.

29670609

Kursus@fbbr.dk