Førstehjælp til søs – ombord på mindre fartøjer

Førstehjælp til søs – ombord på mindre fartøjer

Dette kursus henvender sig til personer, som befinder sig på mindre fartøjer og hvor hjælp derfor ikke kan forventes indenfor kort tid.

 

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og ulykker samt handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer.

Efter uddannelsen kan du:

 • Handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.
 • Handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.
 • Give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.
 • Yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.
 • Yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.
 • Det centrale indhold på uddannelsen:
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen person
 • Skab sikkerhed og stands ulykken
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp – VHF-radio, Mobil ved kystnær dækning, Nødblus.
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning.
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger

(Førstehjælp ved hedeslag, forbrændinger, forfrysninger, nedkøling af kroppen)

 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
 • Knoglebrud
 • Led skred
 • Forstuvninger
 • Brud på hofte og/eller bækken
 • Førstehjælp ved hovedskader
 • Hjernerystelse
 • Åbent og lukket kraniebrud
 • Blødning mellem hjerne og kranie
 • Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne
 • Førstehjælp ved tandskader
 • Førstehjælp ved næseblod
 • Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger
 • Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker centralnervesystemet
 • blodprop/blødning i hjernen
 • sukkersyge
 • krampe/epilepsi
 • feberkrampe
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker åndedrætssystemet
 • astma,
 • kronisk bronkitis, KOL,
 • falsk strubehoste
 • alvorlig allergisk reaktion
 • Førstehjælp til sygdomme der påvirker kredsløbssystemet
 • blodprop i hjertet/hjertekrampe
 • sygdomme med akutte smerter i maveregionen
 • lettere besvimelse og dehydrering
 • Forbrændinger, forgiftninger og ætsninger
 • Kurset gennemføres primært med virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. 

Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

Kursets varighed: 8 timer
Der må maksimalt være 16 deltagere på et hold.
Tilmelding til kursus: Via hjemmeside eller på mail kursus@fbbr.dk

FBBR Kursusafdeling.
29670609
Kursus@fbbr.dk