Drift og vedligehold ABA

Elementær brandbekæmpelse
Dette kursus giver dig en basisviden om sikker brandbekæmpelse og forebyggelse af brand. Gennem praktiske øvelser med mindre slukningsmidler, lærer du at slukke brande på den korrekte måde. Samtidig lærer du også hvilke typer slukningsmidler der skal anvendes til de forskellige typer ildebrande.

Det centrale indhold på uddannelsen:

 • Hvad er en brand, og hvordan spreder den sig
 • Evakuering
 • Alarmering af brandvæsenet
 • Forbrændingsteori og slukningsmetoder
 • Håndslukkere:
 • Kuldioxid
 • Pulver
 • Vand
 • Brandtæppe
 • Hvis jeg ikke kan forlade bygningen
 • Praktiske øvelser
Kurset varer 3 timer.