Beredskabsvagt


Uddannelsen som Beredskabsvagt er et af brandvæsenets populære kurser for medarbejdere, der i forvejen har uddannelsen som Hjælperøgdykker, som bruges i virksomheders og institutioners “Eget Beredskab”. Beredskabsvagtuddannelsen kan give visse kompetencer, som opnås efter aftale med Forebyggende afdeling.
Virksomheder og institutioner med medarbejdere der er uddannede hjælperøgdykkere, kan styrke deres eget Beredskab ved at lade deres hjælperøgdykkere gennemgå beredskabsvagtuddannelsen. Det er der mange fordele ved. Efter beredskabsvagtkurset kan man indgå i virksomhedens brandtilsyn, og virke som beredskabsvagt (brandvagt) ved arrangementer, hvor enten brandvæsenet eller virksomheden selv har stillet krav om dette. Desuden kan den uddannede beredskabsvagt også fungere som brandvagt når der arbejdes med “varmt arbejde” i virksomheden.

 
Indhold:

Beredskabsvagtens opgaver

Byggelovgivningen

Beredskabsloven

Brandtekniske installationer

Driftsmæssige Forskrifter

Evakueringsprincipper

Orientering om ”Varmt arbejde”

Alarmering

 

Hvem henvender kurset sig til:

Kurset henvender sig til personer, der skal indgå i virksomhedens daglige beredskab.

 

Beredskabsvagtuddannelsen skal vedligeholdes med et kursus hvert andet år.

 

Vi forsøger løbende at samle kursister sammen til et hold, du kan forhåndstilmelde dig på nedenstående formular.

 

Varighed: 8 timer

 

Tilmelding til kursus: Via hjemmeside eller på mail kursus@fbbr.dk