Kort og godt – sådan må du gerne bruge ild

  • Du må gerne grille
  • Du må gerne tænde op i dit bålfad
  • Du må gerne lave bål til snobrød eller hygge
  • Du skal bare huske, at du her kun må afbrænde rent og tørt træ, grillbriketter eller trækul
    - altså ingen haveaffald.
  • Du må gerne lave Sankt Hans bål den 23. Juni
  • Og det skal primært bestå af haveaffald.
Husk, at der er nogle afstande, der bør overholdes og nogle forholdsregler, du bør tage ved enhver form for brug af åben ild. Du finder dem i pjecen om grill, bål og ukrudtsbrænder