Kort og godt – sådan må du gerne bruge ild

  • Du må gerne grille
  • Du må gerne tænde op i dit bålfad
  • Du må gerne lave bål til snobrød eller hygge – du skal bare huske, at du her kun må afbrænde rent og tørt træ, grillbriketter eller trækul og altså ingen haveaffald.
  • Du må gerne lave Sankt Hans bål den 23. Juni – men kun på denne dag, og det skal primært bestå af haveaffald.
  • Du må gerne bruge ukrudtsbrænder – men vær forsigtig!
Husk, at der er nogle afstande, der bør overholdes og nogle forholdsregler, du bør tage ved enhver form for brug af åben ild. Du finder dem i pjecen om grill, bål og ukrudtsbrænder