Khom Loy

De flyvende thailandske rispapirlamper Khom Loy – også kaldet himmellys, varmluftballoner eller lanterner – bliver stadigt mere populære herhjemme i forbindelse med festlige begivenheder. Og smukt ser det ud, når de ca. en meter store lysende varmluftsballoner flyver mod himlen, men det er ikke helt ufarligt og faktisk heller ikke lovligt.
Khom Loy er lavet af rispapir og antændes med et fyrfadslys eller et brændbart voksstykke i bunden. Når luften varmes op inde i ballonen, stiger den til vejrs, og når flammen dør ud, falder lanternen ned på jorden igen. Hvis den falder ned, inden den er færdig med at brænde, så er der en risiko for, at den antænder det, den falder ned i. Af sammen grund er Khom Loy blevet forbudt i flere lande – og altså også i Danmark.
For nogle er opsendelsen af lamperne blevet et alternativ til det fyrværkerishow, der traditionelt har været med til at markere afslutning på en festlig aften – ikke mindst fordi der i modsætning til fyrværkeri ikke er regler for, hvem og hvornår der må opsendes lanterner.
Mange ser dem også som ufarlige i forhold til raketterne, da man undgår risikoen for de almindelige fyrværkeriskader på øjne og fingre, men desværre kan der stadig være andre farer forbundet med de smukke himmellys. Man har nemlig dårligt mulighed for at styre, hvor lanternerne flyver hen, når først de er steget til vejrs.
I oktober 2015 fastslog Trafik- og Byggestyrelsen, at skylanterner, der også er kendt som rispapirlamper, per definition skal betragtes som ubemandede friballoner af kategorien “let”. Det betyder, at brugen af lanterner er reguleret af en EU-forordning og derfor ikke må opsendes uden tilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.
Opsendelse af skylanterne i Danmark uden Trafik- og Byggestyrelsens tilladelse udgør en overtrædelse af reglerne og straffes efter luftfartslovens § 149, stk. 11, med bøde eller fængsel indtil fire måneder.