Halsnæs Brandkadetter

Halsnæs Brandkadetter
I 2017 opstartede Frederiksborg Brand & Redning, Ungdomsskolen i Halsnæs Kommune og den boligsociale helhedsplan Maglehøj et Juniorbrandkorps. Som noget helt nyt afholdes undervisningen som udgangspunkt i Maglehøj, idet vi ønsker at tilbyde de unge i området en aktivitet i deres boligområde og derudover at åbne Maglehøj op for andre unge.
Med Juniorbrandkorpset, nu Halsnæs Brandkadetter, ønsker vi at tiltrække nogle unge, der ikke har tradition for at deltage i fritidsaktiviteter, og som kan have gavn af at indgå i et sundt fællesskab. Udover at de unge skal opnå kompetencer inden for brand og redning, er der ligeledes et særligt fokus på medborgerskab og den rolle, som brandfolk spiller i samfundet.
Halsnæs Brandkadetter oprettes en gang om året og varer fra september til maj med en ugentlig undervisningsgang og en afsluttende opvisning med familie og direktøren fra Frederiksborg Brand & Redning.
Nyt hold starter op i september 2018.
Undervisningen foregår om mandagen kl. 18.00-20.00