Frederikssund Brandkadetter

Frederikssund Brandkadetter
Grundet Covid situatioen, er vores Brandkadethold i Egedal under restriktioner og kan ikke mødes på brandstationen.
Vores dygtige instruktør team arbejder pt på digitale løsninger, så vores seje Kadetter kan fortsætte træningen under nedlukningen af landet.


Frederikssund opstartede det første juniorbrand-hold i 2011, senere er Halsnæs Brandkadetter blevet en del af Frederikssund Brandkadet hold og Frederikssund Brandkadetter er i dag et samarbejde mellem Frederikssund Ungdomsskole, Halsnæs Ungdomsskole, den boligsociale helhedsplan Maglehøj og Frederiksborg Brand & Redning. Frederikssund Brandkadetter er en mulighed for unge mellem 12-18 år for at indgå i et sundt fællesskab og få kompetencer inden for brand og redning. zbr> Unge der har gennemført Brandkadetforløbet har tilegnet sig en række kompetencer, de unge kan drage nytte af, hvis de ønsker at søge ind som frivillige i Frederiksborg Brand & Redning.
Frederikssund Brandkadetter har en fast instruktør tilknyttet, der assisteres af tidligere kadetter, som nu er grunduddannede og indgår som instruktørassistenter.
Kursets sigte er at give de unge nogle sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.
Frederikssund Brandkadetter oprettes en gang om året og varer fra september til maj med en ugentlig undervisningsgang og en afsluttende opvisning med familie og direktøren fra Frederiksborg Brand & Redning.
Vi melder dato ud for opstart af nyt hold, så snart vi kender til muligheden for dette.
Holdet mødes til undervisning og øvelser hver tirsdag kl. 17.00-19.00 på brandstationen i Frederikssund.