Juniorbrandkorps Frederikssund

Juniorbrandkorps Frederikssund
Frederikssund opstartede det første juniorbrand-hold i 2011, og juniorbrandkorpset er i dag et samarbejde mellem Frederikssund Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning. Juniorbrandkorpset er en mulighed for unge mellem 12-18 år for at indgå i et sundt fællesskab og få kompetencer inden for brand og redning, og ønsket er blandt andet, at de unge får lyst til at fortsætte som frivillige i Frederiksborg Brand & Redning.
Juniorbrandkorpset har en fast instruktør tilknyttet, der assisteres af tidligere juniorer, som nu er grunduddannede og indgår som instruktørassistenter.
Kursets sigte er at give de unge nogle sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.
Juniorbrandkorpset oprettes en gang om året og varer fra september til maj med en ugentlig undervisningsgang og en afsluttende opvisning med familie og direktøren fra Frederiksborg Brand & Redning.

Nyt hold starter op i september 2018.

Holdet mødet til undervisning og øvelser hver tirsdag kl. 17.00-19.00 på brandstationen i Frederikssund.