Frederikssund-Halsnæs Brandkadetter

Frederikssund-Halsnæs Brandkadetter
Grundet Covid situatioen, er vores brandkadethold Frederikssund-Halsnæs under restriktioner og kan ikke mødes på brandstationen. Vores dygtige instruktørteam arbejder pt på digitale løsninger, så vores seje kadetter kan fortsætte træningen under nedlukningen af landet.

Frederikssund opstartede det første brandkadethold i 2011 og slog sig efterfølgende sammen med Halsnæs Brandkadetter og blev til Frederikssund-Halsnæs Brandkadetter, der i dag er et samarbejde mellem Frederikssund Ungdomsskole, Halsnæs Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning. Frederikssund-Halsnæs Brandkadetter er en mulighed for unge mellem 13-18 år for at indgå i et sundt fællesskab og få kompetencer inden for brand og redning. Unge der gennemfører brandkadetforløbet tilegner sig en række livreddende og sociale kompetencer, som de unge kan drage nytte af i deres i deres hverdag, eller hvis de ønsker at søge ind som frivillige i Frederiksborg Brand & Redning.
Frederikssund-Halsnæs Brandkadetter har en fast instruktør tilknyttet, der assisteres af tidligere kadetter, som nu er grunduddannede og indgår som instruktørassistenter.
Kursets sigte er at give de unge nogle sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og er en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.
Frederikssund-Halsnæs Brandkadetter oprettes en gang om året og varer fra september til maj med en ugentlig undervisningsgang og en afsluttende opvisning med familie og direktøren fra Frederiksborg Brand & Redning.
Vi melder dato ud for opstart af nyt hold, så snart vi kender til muligheden for dette.
Holdet mødes til undervisning og øvelser hver tirsdag kl. 17.00-19.00 på brandstationen i Frederikssund.