Frederikssund Brandkadetter

Frederikssund Brandkadetter
Frederikssund opstartede det første juniorbrand-hold i 2011, og Frederikssund Brandkadetter er i dag et samarbejde mellem Frederikssund Ungdomsskole og Frederiksborg Brand & Redning. Frederikssund Brandkadetter er en mulighed for unge mellem 12-18 år for at indgå i et sundt fællesskab og få kompetencer inden for brand og redning, og ønsket er blandt andet, at de unge får lyst til at fortsætte som frivillige i Frederiksborg Brand & Redning.
Frederikssund Brandkadetter har en fast instruktør tilknyttet, der assisteres af tidligere kadetter, som nu er grunduddannede og indgår som instruktørassistenter.
Kursets sigte er at give de unge nogle sunde interesser, styrke deres selvværd, tilbyde dem noget fornuftigt at tage sig til i deres fritid og en socialiseringsproces, der bygger på brandfolkenes kodeks.
Frederikssund Brandkadetter oprettes en gang om året og varer fra september til maj med en ugentlig undervisningsgang og en afsluttende opvisning med familie og direktøren fra Frederiksborg Brand & Redning.
Nyt hold starter op i september 2018.
Holdet mødes til undervisning og øvelser hver tirsdag kl. 17.00-19.00 på brandstationen i Frederikssund.