Egedal Brandkadetter

Egedal Brandkadetter
I 2013 opstartede Egedal Ungdomsbrandvæsen. Ungdomsbrandvæsenet, nu Egedal Brandkadetter, er fortsat aktivt og er i dag et samarbejde mellem Frederiksborg Brand & Redning, Falck, Ung Egedal og Egedal Kommune.
De to overordnede formål med Egedal Brandkadetter er:
  1. at skabe et ambitiøst og målrettet socialt og præventivt projekt, der støtter op omkring unge i udsatte positioner.
  2. at sikre fortsatte gode arbejdsbetingelser for det lokale brandvæsen og beredskab i Egedal Kommune.
Egedal Brandkadetter udbydes en gang årligt for op til 16 unge mellem 12-18 år via Ung Egedal. Undervisningen foregår en aften om ugen fra september til maj og afsluttes med en opvisning for familie og borgmesteren for Egedal Kommune.
Med Egedal Brandkadetter ønskes det yderligere, at deltagerne gennem kurset får styrket deres selvværd, forstår betydningen af sunde relationer gennem brand- og redningsarbejdet samt deltagelse i et fast, formaliseret og disciplinært fællesskab. Nyt hold starter op i september 2018. Holdet mødes hver onsdag kl. 18.30-21.30.