Internationale projekter

Frederiksborg Brand & Redning deltager i flere europæiske forebyggelsesprojekter, som har til formål at forebygge ulykker i samfundet. Projekterne er støttet af EU, og i projekterne deltager også kolleger fra det øvrige EU.
Vi ønsker at være en stærk partner inden for forebyggelse, brand og redning såvel lokalt, nationalt og internationalt. Derfor samarbejder vi både lokalt, nationalt og internationalt med det formål at drage nytte af de stærke netværk, fælles viden og erfaringer.
Det er vores grundlæggende filosofi, at vi sideløbende med vores daglige akutte og operative arbejde stræber efter at være innovative og fremtidsorienterede.