Inclusive Emergency

Inclusive Emergency

Landsforeningen Autisme og Frederiksborg Brand & Redning i banebrydende samarbejde om ny e-leraning platform i projektet ‘Inclusive Emergency’

Med høje ambitioner går Landsforeningen Autisme og Frederiksborg Brand & Redning sammen i et EU-projekt, der har til formål at udvikle ny læringsplatform med e-learning til brandfolk om håndtering af krisesituationer, der involverer personer med en eller flere funktionsnedsættelser. Emnet er utroligt vigtigt for hele landet, og kan hjælpe personer i alle aldre, hvorfor der også fokuseres på et stærkt samarbejde der trækker på alle relevante eksperter.

Samarbejdet med Landsforeningen Autisme er ikke kun en gevinst for Frederiksborg Brand & Redning, der får en stærk samarbejdspartner, der kan sikre en kontakt med de mennesker dette projekt er relevante for, sammen med ekspertviden inden for feltet. Samtidig udviser Landsforeningen Autisme stor entusiasme for projektet og sammen er vi enige om, at projektet kan nå langt og har et stort potentiale.

Fra. 3. til 5. december deltog Frederiksborg Brand & Redning i opstartsmøde på dette nyt Europæisk projekt ‘Inclusive Emergency’. Eksperter i forskellige funktionsnedsættelser og brandfolk fra hhv. Danmark, Spanien, Finland og Slovenien deltog i mødet.

Projektet strækker sig over de næste tredive måneder, fra december 2019 til Maj 2022, og skal udvikle en e-learning platform til brandfolk. Platformen der udvikles på flere sprog, skal støtte brandfolk i deres arbejde med planlægning og håndtering af hændelser, der involvere individer med forskellige funktionsnedsættelser. Platformen bliver tilgængelig fra computer, tablets, smartphones og vil indeholde følgende moduler:

Modul 1: Autisme Spektrum Forstyrrelse
Modul 2: Syns- og hørehandicap
Modul 3: Psykisk funktionsnedsættelse
Modul 4: Mental funktionsnedsættelse

Ved dette første projektmøde, etablerede de otte partnerorganisationer fundament og retningslinjer for udviklingen af e-learning platformen. Samtidig blev de næste tredive måneders arbejde gennemgået og opgaver blev fordelt blandt projektets eksperter. Ved besøget blev der også lejlighed til at besøge den lokale brandstation og lære mere om Alcala de Guadairas brandberedskab.

Når platformen er udviklet, vil partnerne teste systemet med brandfolk fra de fire lande, for at vurdere hvor effektivt modulerne leverer det ønskede læringsudbytte. Baseret på resultaterne fra testningen, vil platformen blive forbedret og modulerne opkvalificeret inden den endelige publicering af platformen i maj 2022. Platformen udvikles på fem sprog -engelse, dansk, spansk, finsk og slovakisk- under en ’Creative Commons’ licens. Denne licens tillader enhver at bruge, ændre og bygge videre på platformen.

Projektet ‘Inclusive Emergency’ er initieret af Frederiksborg Brand & Redning (Danmark) i samarbejde med: Southwest Emergency Services (Finland), Fire and Rescue service Kranj (Slovenien), Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Spanien), Marcelino Champagnat Foundation (Spanien), The Slovenian Fire Protection Association (Slovenien), Turku University of Applied Sciences (Finland), og Landsforeningen Autisme (Danmark). Projektet ‘Inclusive Emergency’ er støttet af midler fra Erasmus+ programmet under den Europæiske Union.

For yderligere informationer om projektet, kontakt: inclusiveemergency@fbbr.dk

Læs mere om projektet og følg projektet på
www.inclusiveemergency.eu
Twitter: @InclusEmergency 
Facebook: @InclusiveEmergencyProject

Yderligere oplysninger www.inclusiveemergency.eu


Pressemeddelelse oktober 2021

Når vi er ude på indsatser ved vi aldrig, hvad vi kommer ud til, men heller ikke hvem vi kommer ud til. Og det er ikke altid, at vi kan se, om borgeren har særlige hensyn, som vi skal være opmærksomme på, således at borgeren ikke (yderligt) traumatiseres.

Derfor er FBBR initiativtager til EU-projektet Inclusive Emergency. Gennem projektet har vi været med til at udvikle et online læringsmateriale, der skal klæde brandfolk og andre i beredskabet på til bedre at kunne spotte, forstå og hjælpe borgere med bl.a. syns- og hørenedsættelse, autisme og psykisk sårbare under en indsats. Læringsmaterialet underviser brandfolk, politi og reddere i at håndtere og identificere de eventuelle yderligere behov hos skadelidte.

Projektet er nu i sidste testfase, og vi har netop afprøvet værktøjet på brandfolk, der henholdsvis havde gennemført læringen og andre, der ikke havde. Resultaterne talte for sig selv, og det var tydeligt, at brandfolkene, der havde gennemgået uddannelsen i langt højere grad kunne sikre de skadelidte en mere nænsom og hensynsfuld håndtering, og på den måde forebygge (yderligere) traumer.

I Danmark samarbejder vi med Autismeforeningen og vi glæder os til at offentliggøre alle resultaterne og præsentere det færdige projekt i foråret 2022.

Projektet er støttet af Erasmus+ programmet.