IGNIS

IGNIS
IGNIS er et to-årigt projekt, finansieret af Europakommissionen, der har til formål at udarbejde et simuleringsværktøj og en samlet uddannelsespakke, som kan bruges i hele Europa til at uddanne og træne indsatsledere i, hvordan man sikkert og effektivt kontrollerer og slukker store naturbrande.
IGNIS samler viden og erfaring fra beredskabsenheder fra fire europæiske lande, nemlig Frankrig, Italien, Portugal og Storbritannien. Partnerne i projektet er Frankrigs nationale brandskole (Entente pour la Forêt Méditerranéenne (EPLFM)), Italiens nationale beredskab (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF)), Portugals nationalebrandskole (Escola Nacional de Bombeiros (ENB)) og et britisk beredskab (Northumberland Fire and Rescue service (NFRS)).
Partnerskabet er i øjeblikket i gang med at udvikle fire store øvelser, som hver afholdes i et af partnerlandene, og som vil teste indsatsledernes viden og færdigheder i forhold til at håndtere de største naturbrande, der kan forekomme i Europa. De fire øvelser vil være komplekse og omfatte mange overvejelser, som tester indsatsledernes evner til at administrere og indsætte ressourcer sikkert og effektivt og at planlægge og mindske de potentielle påvirkninger af branden.
Projektpartnerne vil bruge det næste år på at udvikle og finpudse et omkostningseffektiv, mobilt og lettilgængeligt simulationsværktøj , der består af netværk af bærbare computere med avanceret gaming-lingende software, som giver indsatslederne et realistisk virtuelt miljø at træne i. Til at supplere øvelsesredskabet har partnerne valgt at bruge en uddannelses- og evalueringsramme, som allerede bruges til at evaluere indsatsleder i en række lande, herunder Storbritannien. Slutresultatet vil være en omfattende uddannelsespakke, som udbygger og forbedrer den uddanelse, der i dag er til rådighed i mange EU-lande.
Ved at udvikle disse redskaber i fællesskab vil IGNIS-partnerne forstærke uddannelse på tværs af landegrænser, hvilket igen vil forbedre koordinering og indsatser ved naturbrandshændelser, der løber på tværs af grænser.
For yderligere at forstærke den fælles tilgang, har man nedsat et uafhængigt panel af rådgivere, som skal observere, evaluere og give konstruktiv feedback på projektaktiviteterne. I panelet sidder en række beredskabseksperter fra Belgien, Kroatien, Spanien og Storbritannien samt Kim Lintrup, beredskabsdirektør i Frederiksborg Brand & Redning. Eksperterne bibringer med en stor mængde viden og erfaring til projektet og har til opgave at sikre, at de endelige resultater kan bruges i hele Europa.
Læs mere om projektet på hjemmesiden www.ignis-project.eu