Hvorfor lære førstehjælp

Hvorfor lære førstehjælp
Alle mennesker kommer statistisk ud for mindst én gang i livet at stå i en alvorlig situation, hvor førstehjælp er påkrævet.
Mange ved ikke, hvordan de skal handle, hvis en person falder om med hjertestop eller er kommet alvorligt til skade – eller er bange for at gøre noget forkert. Men sådan behøver det ikke at være. Ved at lære grundlæggende førstehjælp får du en god baggrundsviden, der gør dig i stand til med få og simple håndgreb at kunne yde den fornødne førstehjælp, der kan gøre en stor forskel.
Har du aldrig lært førstehjælp, er det ikke for sent at komme i gang. Vi kan også hjælpe dig, hvis du har været på dit første kursus for noget tid siden og trænger til at få genopfrisket din viden, eller hvis du bare vil blive bedre og mere sikker i førstehjælp.
Du kan også blive klædt på til bedre at håndtere en eventuel brand med vores kurser i elementær brandbekæmpelse. Her får du viden og færdigheder til bedst muligt at tackle situationen, hvis der skulle opstå brand i hjemmet eller på arbejdspladsen.
Derudover tilbyder vi nogle helt specialiserede kurser til blandt andre voksne med ansvar for børn, dykkere og driftsansvarlige for bygninger med ABA-anlæg eller hvor der foretages lovpligtige brandsyn.