Hvem er vi

Hvem er vi
Frederiksborg Brand & Redning er et kommunalt ejet §60-selskab, der blev etableret 1. januar 2016 som et partnerskab mellem beredskaberne i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner.
Det er Frederiksborg Brand & Rednings ambitiøse mål at være et af de førende Brand- & Redningsberedskaber i Danmark. Vores langsigtede strategiske vision og målsætning er at forbedre social, økonomisk og miljømæssig velfærd for indbyggerne i de seks ejerkommuner ved en målrettet forebyggende og afhjælpende indsats.
Frederiksborg Brand & Rednings primære opgave under Beredskabsloven er at stille med en hurtig udrykning til de akut opstående nødsituationer. Vi vil dog hellere gøre det unødvendigt for dig at ringe os op. Vores forebyggende arbejde består blandt andet i at føre brandtilsyn, brandteknisk byggesagsbehandling og undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp.
Frederiksborg Brand & Redning løser også en række sekundære opgaver bestemt af de rammer, lovgivningen og kommunalfuldmagtsreglerne sætter. Vi bemander og betjener eksempelvis vagtcentralen, vi tilser tekniske alarmer samt sørger for materiel og mundering. Vi sørger også for indkvartering og forplejning ved naturkatastrofer og andre ulykkeshændelser, indgår i vagtordninger, yder støtte til ældrerådet samt står for nødbehandlerordningen i Hundested-området.
Vi vil hellere forebygge, at brande og ulykker opstår, end at du efterfølgende står med følgevirkningerne. Det er blandt andet derfor, Frederiksborg Brand & Redning via de lovpligtige brandsyn gør vores til at sikre, at brandsikkerheden i eksempelvis forsamlingslokaler er tilfredsstillende. Vores besøg har til formål at sørge for, at bygningsejere forstår formålet med de brandforebyggende regler og lever op til deres ansvar for, at brandsikkerheden er i orden.
Hvis der skal overnattes midlertidigt på en skole eller lignende, er det desuden vores job at give en tilladelse, når forholdene lever op til kravene. Hvis der skal sælges fyrværkeri, eller hvis der under et arrangement skal affyres fyrværkeri, er det også os, som giver tilladelsen.
Der er også andre situationer, hvor du kan støde på os: Vi assisterer med tunge løft i ældreplejen, udfører vægteropgaver og tilser og reagerer på tyverialarmer.
Vil du have en dybere viden om brand og redning, så afholder Frederiksborg Brand & Redning kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp på flere niveauer - og vi skræddersyer gerne kurserne, så det passer dine behov.