HEIMDALL

HEIMDALL
Projektet HEIMDALL startede op 1. maj 2017.
Projektets formål er at gøre samfundet bedre forberedt på at håndtere komplekse krisesituationer ved at udvikle nogle samarbejds- og styringsværktøjer til dataudveksling og til at understøtte effektiv indsatsplanlægning. Det skal lette håndteringen af komplekse krisesituationer i tilfælde af f.eks. brand, oversvømmelse og jordskred ved at tilbyde en fleksibel platform med en bred vifte af støtteværktøjer, der skal anvendes operationelt af en lang række interessenter (brandbekæmpelsesenheder, medicinsk nødhjælp, politi, civilbeskyttelsesenheder, kommando- og kontrolcentre). Systemet skal også integrere eksisterende og nyudviklede værktøjer til at styrke samarbejdet mellem autonome systemer (satellit-, sø-, land- og luftbaseret) fra forskellige agenturer.
HEIMDALL-projektet er struktureret i syv arbejdspakker, der er indbyrdes forbundne. De planlagte aktiviteter er opbygget i fire hovedområder: (1) Ledelse, (2) Interessentengagement, demonstrationer og samfundsmæssige konsekvenser, (3) Systemteknik og (4) Formidling, standardisering og forretningsplan. Målene vil blive opnået ved inddragelse af fem forskellige grupper af interessenter (brandmænd, politi, civilbeskyttelse, lægehjælp og kommando- og kontrolcentre) vil sikre, at erfarne interessentkundskaber får adgang til udvikling og slutbrugerorienteret HEIMDALL platform.
Frederiksborg Brand & Redning har designet det logo, der skal bruges i forbindelse med projektet, der løber over de næste 3½ år. Logoet er holdt i et simpelt design med fokus på cirklen, da projektets formål er at samle og få elementer i beredskabsplanlægningen til at spille sammen. De farvede prikker repræsenterer de 14 partnere.