Fyrværkeri

Regler for salg og anvendelse af fyrværkeri
  • Fyrværkeri må kun sælges fra 15. december til 31. december.
  • Fyrværkeri må kun affyres fra 27. december til 1. januar. Du må altså ikke fyre fyrværkeri af efter den 1. januar – i stedet kan du gemme det til næste nytår. Hvis du ønsker at fyre fyrværkeri af ved en festlig lejlighed i løbet af året, skal du kontakte en festfyrværker.
  • Lovligt konsumfyrværkeri er udstyret med et CE-nummer. På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du selv tjekke om fyrværkeriet er godkendt og dermed lovligt.
  • En forbruger må i sin private personbil transportere 5 kg. NEM fyrværkeri. Samtidig er 5 kilo NEM også den højest tilladt mængde fyrværkeri, man må opbevare i sit hjem.
NEM står for Netto EkslosivstofMængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM-vægten er angivet på nyt fyrværkeri – enten på artiklen eller på emballagen. Hvis artiklen er gammel, kan du som en tommelfingerregel regne med, at NEM-vægten er en fjerdedel af fyrværkeri-artiklens vægt. Hvis du ønsker at opbevare større mængder fyrværkeri, skal du søge om tilladelse hos det kommunale beredskab.
Som forbruger skal du fortsat være opmærksom på, at du ikke må indføre fyrværkeri til Danmark. Du må altså ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet med hjem til Danmark. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.
Du kan læse mere om fyrværkeri og finde vejledninger og blanketter på følgende hjemmesider: Fyrværkerikampagnen i Danmark (link)
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om brug af fyrværkeri (link)
Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om fyrværkeri for fagfolk (link)