Opbevaring og salg af fyrværkeri

Opbevaring og salg af fyrværkeri
Når du sælger fyrværkeri, skal du overholde reglerne i de tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Du kan finde bekendtgørelser og vejledninger på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside om fyrværkeri for professionelle (link).
Opbevaring, salg og professionel anvendelse af fyrværkeri skal ansøges via hjemmesiden virk.dk.

Typiske fejl og mangler ved oplag og salg af fyrværkeri

Under kontrolsyn er der ofte en række fejl eller mangler, der går igen, og som du derfor bør være særligt opmærksom på:
  1. Har ikke styr på mængden af fyrværkeri. Der må maksimalt være 12 ½ kg NEM på salgsstedet og maks. 12½ / 25 kg NEM i lagerrum med lukket dør mellem lager og salgssted i butikken.
  2. Har ikke brandmateriel eller det rigtige brandmateriel. Der skal være håndsprøjtebatteri, 9 liter trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde.
  3. Manglende eller forkert skiltning. På indgangsdøren til butikken og på døren til oplagsrummet skal der opsættes skilte med følgende tekster: "Farligt fyrværkeri" og "Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt". Ved salgsstedet skal der desuden være opsat et skilt med oplysning om, at fyrværkeri kun må sælges til personer over 18 år.
  4. Udstillede fyrværkeriartikler følger ikke reglerne. De udstillede artikler må under ingen omstændigheder indeholde krudt, men skal udgøres af attrapper. Det skal desuden tydeligt fremgå af udstillingen, at det er attrapper.
  5. Opbevaring af fyrværkeri ved salgssted og i oplagsrum følger ikke reglerne. Fyrværkeriet skal opbevares i lukkede kasser. Der må kun åbnes én kasse med hver artikel ad gangen. Efter man har taget en artikel op af kassen, skal flapperne på kassen lukkes ned igen, så fyrværkeriet er beskyttet mod gnister, hvis der skulle opstå brand i nærliggende effekter.
  6. Der mangler foldere og brugsanvisninger. Du skal udlevere en folder med "De 6 gode råd" vedrørende brug og håndtering af fyrværkeri til alle kunder, der køber fyrværkeri. Du skal desuden udlevere en brugsanvisning til fyrværkeriet, hvis ikke den allerede er påtrykt den enkelte artikel. Hvis der ikke er påtrykt brugsanvisning og den ikke er vedlagt i form af en papirseddel, skal du kontakte din fyrværkerigrossist eller producenten.