Frivillig

Det Supplerende Frivillige Beredskabs opgave er at støtte op om det daglige beredskab i Frederiksborg Brand & Redning og de 6 kommuner, beredskabet dækker, samt skabe sikkerhed og tryghed for de ca. 250.000. indbyggere i området.

Vi løser mange forskellige opgaver, herunder kommunikation og støtte til indsatsledelsen, forplejning af indsatsmandskab og evakuerede, præhospital støtte ved ulykker med mange tilskadekomne, logistisk støtte ved længevarende indsatser, slukning af brande samt redningsarbejde.

Frederiksborg Brand & Redning har 4 stationer med frivillige:

Station Furesø: Ryttermarken 13, 3520 Farum

Station Egedal: Karmstensvej 1, 3650 Ølstykke

Højagergaard: Højager 20, 3550 Slangerup

Station Halsnæs: Parallelvej 12, 3390 Hundested

 

Vil du være med på holdet, så send os en mail med navn, adresse og en kort beskrivelse af dig selv. send mailen til beredskab@fbbr.dk og så vender vi tilbage til dig.

Der er brug for både unge og ældre frivillige kræfter, og du behøver ikke være superman eller superwoman for at blive frivillig - det vigtigste er, at du har lyst til at hjælpe.

Du skal dog være fyldt 16 år.

Du får en bred beredskabsfaglig grunduddannelse, der gør dig i stand til at arbejde bredt inden for et eller flere af frivilligenhedens områder.
Du skal kunne afse tid til aktivt at deltage i de aktiviteter og uddannelser, der kommer. Der bliver en del uddannelsesaktivitet samt vedligeholdelsesuddannelse, som du skal gennemgå. Disse uddannelser vil ligge både på hverdagsaftner og i weekender.
Grunduddannelsen, som alle skal gennemgå, består af en introduktion til beredskabet, 12 timers førstehjælp, håndtering af tilskadekomne, redningsarbejde, radiokommunikation, arbejdsmiljø samt samarbejdsøvelser. Du vil altså både lære førstehjælp, både fysik og psykisk, noget om opbygning af skadesteder mv.