Forebyg brand i naturen

Forebyg brand i naturen

Selvom temperaturerne fortsat er kølige, så betyder den lange tørre periode, nu med sol, at der er risiko for brandfare i naturen. Nyd derfor naturen med omtanke – dette gælder også ved brug af ukrudtsbrænder.

Her kommer nogle gode råd for at undgå brand i naturen:

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille
  • Hold afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt
  • Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller
  • Smid ikke cigaretskodder, glas, metal og lignende i naturen
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude


Du kan altid holde dig opdateret på www.brandfare.dk, hvor du også kan finde flere gode råd om brandsikkerhed i naturen.


Foto: Bjørn Nielsen