FireVall

FireVall
Projektets formål er at udveksle 'best practice' blandt beredskaber med frivillige brandfolk i Europa med primær fokus på:
  • Hvordan tiltrækker, motiverer og fastholder beredskaberne frivillige brandfolk
  • Hvordan er befolkningens opfattelse af frivillige i beredskaberne
  • Vigtigheden af frivillige i beredskaberne
  • Hvilke love, regler og bekendtgørelser vedrører beredskaber med frivillige
  • Organisation og finansiering
  • Uddannelse, træning og kompetencer
Projektet blev skudt i gang i Kabelsketal (Tyskland) i november 2017 og gennemføres sammen med partnere fra Tyskland, Bulgarien, Ungarn, Kroatien og Estland. Projektet afsluttes i august 2019.
I løbet af de to år, projektet varer, afholdes der både skypemøder og fysiske møder, hvor der arbejdes i dybden med de forskellige fokusområder. Afslutningsvis skal projektet ende op med udarbejdelsen af en rapport, der beskriver 'best practicesb på fokusområderne i partnerlandene. Rapporten vil blive oversat til dansk.
Frederiksborg Brand & Redning skal bidrage med en stor erfaring opbygget igennem mange år med et supplerende frivilligt beredskab. Projektet forventes at kunne bidrage med ny viden og inspiration til udvikle det supplerende frivillige beredskab yderligere.
Frederiksborg Brand & Redning er værter for det tredje projektmøde, der skal afholdes i september 2018.
Læs mere på projektets hjemmeside.