Firefighters Plus

Firefighters Plus
Frederiksborg Brand & Redning initiativtager til projektet Firefighters: Role Models Promoting Social Inclusion, eller helt kort Firefighters Plus, hvor fem beredskaber og to NGO’er i EU skal udvikle det første online værktøj, der vil give brandfolk i hele Europa konkret hjælp til at udvikle projekter med fokus på social inklusion af borgere i udsatte positioner.
Brandfolk hører til blandt de mest troværdige professioner, og denne position ønsker Frederiksborg Brand & Redning at bruge aktivt i forbindelse med forebyggelse af social eksklusion. Tilliden til brandfolkene betyder ligeledes, at de ofte kan komme i kontakt med en række borgere, som det ellers kan være svært at nå. Beredskabet har således mulighed for at tilbyde aktiviteter indenfor brand og redning til en lang række borgere i udsatte positioner og tilbyde et sundt fællesskab. Gennem dette fællesskab kan borgeren få muligheden for at udvise aktivt medborgerskab, redde liv og dermed få styrket sit selvværd via den anseelse som brandfolk har opnået i samfundet. Ved Frederiksborg Brand & Redning ønsker vi at øge den sociale velfærd for vores borgere.