EVAPREM

EVAPREM
Frederiksborg Brand & Redning er projektpartnere i et nyt 2-årigt EU-projekt.
Projekttitlen er Developing an Evaluation Module to Assess Prevention Measures (EVAPREM) og dækker over, at der skal udvikles en model til evaluering af forebyggelsestiltag i europæiske beredskaber, som gør det muligt at måle effekten af kampagner og andre forebyggelsestiltag.
Projektet blev skudt i gang 1. januar 2017.

Læs mere om projektet på den officielle hjemmeside: www.evaprem.eu