Design din egen førstehjælpsuddannelse

Førstehjælp
Dansk førstehjælpsråd har udviklet et system, så du kan designe din egen førstehjælpsuddannelse.
Systemet er bygget op således, at man vælger minimum én basisuddannelse, samt de tilvalgsuddannelser man ønsker:

Basisuddannelser:

 • Førstehjælps ved hjertestop (4 timer)
 • Førstehjælp ved ulykker (2 timer + tilvalg)

Tilvalgsuddannelser:

 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor (4 timer)
 • Færdselsrelateret førstehjælp til unge knallertførere (4 timer)
 • Førstehjælp ved blødninger (1½ time)
 • Førstehjælp ved småskader (1½ time)
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger (1 time)
 • Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger (½ time)
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn (2½ time)
 • Førstehjælp ved sygdomme (1½ time)
 • Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader (1½ time)
Kurset gennemføres primært med virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning.
Der udleveres en førstehjælpsbog/hæfte pr. deltager. Førstehjælpsbogens indhold er dækkende i forhold til uddannelsen. Bogen er udarbejdet efter Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.
Kontakt os, så vi sammen kan sammensætte den rigtige uddannelse til dig