BFireSafe@School


BFireSafe@School

Frederiksborg Brand & Redning er projektpartnere på projektet, der har til formål at øge fokus på brandsikkerhed i samfundet, med en målrettet indsats på skoler i EU.

Projektet arbejder strategisk med let tilgængelig e-learning, der skal tilbyde moduler både til lærere og elever. Udbyttet af modulerne skal være med til at.

Projektmål:
Øge brandsikkerhedskendskab, færdigheder og kompetencer for lærere og elever på folkeskoler ved at dele ”best practice” og ved at bruge innovative digitale læringsmetoder forbedre sundhed og trivsel hos lærere og elever på folkeskoler anvende teknologiske tiltag til at implementere og monitorere nye tilgange til kompetenceløft iblandt lærere og læring hos elever, ved hjælp af peer-netværk demonstrere hvordan de nye digitale værktøjer kan være effektive til at forbedre motivationen hos både lærere og elever til at lærer om brandsikkerhed.

Projektet løber frem til marts 2021.

Se BFireSafe@School projektets hjemmeside her.