Afbrændingsforbud

Status 19. juni:

Weekendens regn har kun kortvarigt ændret på risikoen for brand pga. tørke, og der er udsigt til, at tørkeindekset stiger igen de næste dage. Afbrændingsforbuddet gælder derfor uændret indtil videre.

Vi følger situationen dag for dag og ophæver forbuddet, når vi vurderer at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko i naturen. Da der ikke er udsigt til større mængder regn i de kommende dage, må det forventes, at afbrændingsforbuddet kommer til at vare hen over Sankthans.

-------------------------------------------------------------------------

Frederiksborg Brand & Redning har indført forbud mod afbrænding i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra tirsdag den 5. juni 2018 og indtil videre.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Ophævelse af forbuddet vil blive informeret her på siden og på de seks kommuners hjemmesider.