Afbrændingsforbud

Status 15. august:

Afbrændingsforbuddet ophæves pr. dags dato.


----------------------------------------------------------------------


Status 14. august:

Trods de sidste dages nedbør gælder afbrændingsforbuddet stadig. Vi er i løbende dialog med blandt andre Naturstyrelsen og holder et nøje øje med DMIs tørkeindeks, der stadig viser forhøjet risiko i vores område. Dog ser vi optimistisk på en snarlig ophævelse af forbuddet, såfremt det våde vejr fortsætter de kommende dage. 


----------------------------------------------------------------------


Status 18. juli:

Nattens regn har kun kortvarigt ændret på risikoen for brand pga. tørke. Afbrændingsforbuddet gælder derfor uændret indtil videre.


----------------------------------------------------------------------


Status 5. juli:

Den lange periode uden nedbør fortsætter, og der er nu ekstremt tørt i naturen.

Afbrændingsforbuddet, som blev indført den 5. juni, gælder uændret og vil blive fastholdt, indtil der ikke længere er en forhøjet brandrisiko.

-----------------------------------------------------------------------


Status 22. juni:

Nattens regn har kun kortvarigt ændret på risikoen for brand pga. tørke. Afbrændingsforbuddet gælder derfor uændret indtil videre og dermed også Sankhansaften den 23. juni. 


-----------------------------------------------------------------------

Status 19. juni:

Weekendens regn har kun kortvarigt ændret på risikoen for brand pga. tørke, og der er udsigt til, at tørkeindekset stiger igen de næste dage. Afbrændingsforbuddet gælder derfor uændret indtil videre.

Vi følger situationen dag for dag og ophæver forbuddet, når vi vurderer at der ikke længere er en forhøjet brandrisiko i naturen. Da der ikke er udsigt til større mængder regn i de kommende dage, må det forventes, at afbrændingsforbuddet kommer til at vare hen over Sankthans.

-------------------------------------------------------------------------

Frederiksborg Brand & Redning har indført forbud mod afbrænding i Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner. Forbuddet er begrundet i den langvarige tørke og gælder fra tirsdag den 5. juni 2018 og indtil videre.

Forbuddet gælder afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere samt anvendelse af grill i naturen. Forbuddet gælder dog ikke anvendelse af grill i private haver, hvor grillen er placeret på fliser eller lignende.

Forbuddet er udstedt efter § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde efter § 17 i bekendtgørelsen.

Ophævelse af forbuddet vil blive informeret her på siden og på de seks kommuners hjemmesider.