Afbrænding af haveaffald

Reglerne for afbrænding er lidt forskellige for de seks kommuner.
For alle seks kommuner gælder det, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt, hvis du bor i byzone.
I Frederikssund, Halsnæs, Gribskov og Hillerød Kommuner er det dog tilladt at brænde haveaffald af i landzoner i perioden 1. december til 1. marts i mindre omfang.
Det er tilladt med bål på Sankt Hans aften d. 23. juni - og bålet må altså gerne indeholde haveaffald.
Det er også tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ af på særligt indrettet bålplads (bålfad, lejrbål eller snobrødsbål).
Kommunen kan oplyse, om du bor i landzone, og om det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor.
I området op mod Liseleje plantage, Melby overdrev og Asserbo plantage er der generelt afbrændingsforbud af hensyn til brandfaren i plantageområdet. Området er afgrænset af følgende veje: Liselejevej - Nyvej - Helsingevej - Bisp Absalonsvej. Mindre havegrill er dog tilladt, så længe den står på et fast og ikke-brandbart underlag.