Afbrænding af haveaffald

Reglerne for afbrænding er lidt forskellige for de seks kommuner.

For både Egedal, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Hillerød og Gribskov Kommuner gælder det, at afbrænding af haveaffald ikke er tilladt, hvis du bor i byzone. 
I Frederikssund, Halsnæs, Hillerød og Gribskov Kommuner er det dog tilladt at brænde haveaffald af i landzoner i perioden 1. december til 1. marts i mindre omfang.
Det er tilladt med bål på Sankt Hans aften d. 23. juni - og bålet må altså gerne indeholde haveaffald.
Det er også tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ af på særligt indrettet bålplads (bålfad, lejrbål eller snobrødsbål).

Alle henvendelser vedrørende bortskaffelse af haveaffald skal henvendes til kommunen. Kommunen kan også oplyse, om du bor i landzone, og om det er tilladt at brænde haveaffald af, hvor du bor.

I området op mod Liseleje plantage, Melby overdrev og Asserbo plantage er der generelt afbrændingsforbud af hensyn til brandfaren i plantageområdet. Området er afgrænset af følgende veje: Liselejevej - Nyvej - Helsingevej - Bisp Absalonsvej. Mindre havegrill er dog tilladt, så længe den står på et fast og ikke-brandbart underlag.