5 gode råd til forbyggelse af skorstensbrand

Når vejret er koldt og blæsende, findes der næppe noget hyggeligere og mere beroligende end at slænge sig i sofaen foran brændeovnen og lytte til den knitrende lyd af brændende træ.
Desværre kan hyggen hurtigt få en ende, hvis du fyrer i brændeovnen på en måde, der giver glanssod i skorstenen. Glanssod kan nemlig resultere i, at der opstår en skorstensbrand.
For at få en god forbrænding i brændeovnen kræver det først og fremmest, at du benytter dig af rent, tørt brænde. Imprægneret træ eller træ med malingrester har intet at gøre i brændeovnen, og samtidig skal du holde dig fra at tænde op med vådt brænde. Træet skal være rent og tørt, og når man tænder op, er det en god idé at tænde op fra oven og lade flammerne brænde oppe fra og ned.
Dernæst er det vigtigt, at du fyrer ved høje temperaturer. Lave temperaturer i brændeovnen giver en dårlig forbrænding af træet, og det efterlader sodrester, som sætter sig på indersiden af skorstenen og danner en blank overflade – deraf navnet glanssod. Derfor er det ligeledes vigtigt at tilføre ilt nok ved optænding i brændeovnen og aldrig lukke helt for ilttilførslen.
Det er også vigtigt, at du tømmer din askeskuffe med jævne mellemrum, da en fyldt askeskuffe vil forhindre ilten i at trænge op fra bunden af brændeovnen. Du må ikke tømme en varm askeskuffe ud i skraldespanden, da der er en stor risiko for, at det kan antænde skraldespanden.

Er uheldet ude, og der opstår en skorstensbrand, skal du lukke for al ilttilførsel til brændeovnen og skorstenen og tilkalde brandvæsnet via 1-1-2.
Du skal ikke begynde at kravle op på taget og hælde vand ned i skorstenen, for så risikerer du, at der opstår revner i den, som i værste tilfælde kan betyde, at skorstensbranden kan brede sig til tagkonstruktionen på huset. Har du haft en skorstensbrand, må skorstenen ikke benyttes, før den er blevet synet af en skorstensfejer.
Skorstensfejeren skal rense den op og sikre sig, at der ikke er opstået revner som følge af branden.5 gode råd

1) Brug rent, tørt brænde - vandindholdet i træet skal være under 18%

2) Tænd fra toppen - det reducerer røgudvikling og partikeludslip

3) Hold en høj temperatur i brændeovnen - det sikrer en renere forbrænding og færre sundhedsskadelige partikler i røgen

4) Sørg for den rette ilttilførsel - iltfattig forbrænding danner sod

5) Tjek røgen - fyrer du korrekt, vil røgen være næsten usynlig